Sadržaj:

Zakon koji dozvoljava policiji da puca nenaoružano
Zakon koji dozvoljava policiji da puca nenaoružano
Anonim

Vlada je pripremila zakon koji predviđa pravo policajaca da otvaraju automobile, ograde stambene zgrade i ograde mjesta na kojima se održavaju javne manifestacije, rekao je Interfaxu izvor iz aparata Državne dume. Tekst dokumenta stoji na raspolaganju agenciji.

Vlada je ove sedmice odobrila amandmane kojima se proširuju policijska prava. Oni još nisu dostavljeni Dumi.

Ograđivanje skupova

Autori prijedloga zakona predložili su da se policiji da pravo da „pristupačnim sredstvima, uključujući vizuelna, odredi mjesto masovnih događaja i da „privremeno ogradi naznačena mjesta i objekte“.

Policajcima se nudi da potpuno odvezu ruke
Policajcima se nudi da potpuno odvezu ruke

Autopsija automobila

Predlaže se dopuna zakona "o policiji" posebnim članom o otvaranju vozila.

Pretpostavlja se da će policija imati pravo da otvara automobile radi spašavanja života građana, sprečavanja kriminala, kao i "da bi osigurala sigurnost građana ili javnu sigurnost u slučaju nereda i vanrednih situacija".

Ukoliko se vozilo otvara u odsustvu vlasnika, o tome ga treba obavijestiti u roku od 24 sata od trenutka otvaranja.

"Policijski službenik ne odgovara za štetu nanesenu građanima i organizacijama prilikom otvaranja vozila", ako je postupio zakonito, navodi se u izmjenama.

Policajcima se nudi da potpuno odvezu ruke
Policajcima se nudi da potpuno odvezu ruke

Ograđivanje stambenih zgrada

Zakonom je precizirano pravo policije da blokira ili blokira teritorije, stambene zgrade, zgrade i druge objekte. U granicama kordona policijski službenici imaju pravo da vrše "lični pregled građana, stvari, predmeta, mehanizama, materija sa njima", kao i pregled vozila.

Ukoliko građanin odbije da pregleda ili ne pokaže policajcu svoj automobil i tovar, policija će imati pravo da ga ne pusti kroz kordon, kako iznutra tako i spolja.

Važeće zakonodavstvo daje policiji pravo da blokira dijelove terena.

Policajcima se nudi da potpuno odvezu ruke
Policajcima se nudi da potpuno odvezu ruke

Upotreba oružja tokom pritvora

Prijedlog zakona predviđa pravo policijskog službenika "sa golim vatrenim oružjem" da ga koristi prilikom hapšenja, ako progonjeno lice pokuša ne samo da dodirne oružje, već i "izvrši druge radnje koje daju osnov da ih se smatra prijetnjom". da napadne policajca."

Imunitet

Predloženo je da se član 30. važećeg zakona o policiji u Vladi dopuni odredbom da „policijski službenik ne podliježe krivičnom gonjenju za radnje učinjene u vršenju poslova povjerenih policiji iu vezi sa vršenjem službene dužnosti. prava koja su data policiji”.

Popular po temi